Blåmuslinger: Linedyrkning (foto af Chilibal film)

Et initiativ til at rense havvand i stor scala. By projekt skabt af en dykker, som kæmper for at få opbakning. Millioner liter havvand filtreret hver dag, for et bedre økosystem og endda mulighed for en bæredygtig fødekilde.

At skabe rent vand lyder som en drøm for de fleste. Klart perlende vand som strømmer gennem byens kanaler. Fisk i store stimer, som tiltrækker større fisk og giver liv til fuglelivet omkring vandet. Det kunne være et projekt som ville koste millioner af skattekroner. Men initiativ tageren til projektet vil finansierer idéen med flere forskellige grupper. En del søges Crowdfunded, nogle af materialerne ansøges fra kultur og fritidsforvaltningen, imens private virksomheder kan støtte økonomisk og med logistik.  

En gruppe dykkere vil tage ansvaret for at rense de udvalgte områder, for plastik og affald, og markere området til brug for dykning.

Dykker på Clean up. (foto af Chilbal film)

Projektet går ud på at etablere områder, som skal fungere som pilotprojekt.  ”Alle dykkere kan deltage i projektet – Det er en fantastisk måde at bruge vores evner som dykkere, og på den måde få erfaring på en sjov og spændende måde – Det er en måde at reintroducere dykkere der ikke har været aktive i et stykke tid, til at komme tilbage i vandet, på en sikker og kontrolleret måde, at få selvtillid og endda hjælpe naturen på samme tid”

Blåmuslinger (foto af Chilbal film)

Ren havn projektet opfordrer dykkere til at tage kontakt, for at lære hvordan og for at genskabe projektet andre steder. Det vil gavne miljøet og på samme tid vise andre at det er muligt at skabe en positiv effekt.

”Vi har valgt de fire steder for at have den største chance for succes – vigtigst er det at vi får den største effekt på vandet og derfor det biologiske liv som lever i netop de områder”

Ren havn projektet har 4 områder af havnen, hvor vi vil etablere dykkerzoner. Områderne er udvalgt til at have den størst mulige effekt på vandet som strømmer gennem byens kanaler. Hvert område vil fungere som en rensnings station, hvor dykkere vil vedligeholde det biologiske liv, som renser vandet for næringsstoffer. Næringsstofferne har en negativ indvirkning, fordi stofferne får grønalger til at vokse og spredes, det resulterer i mørkt uklart vand. Muslingerne æder næringsstofferne, ved at filtrerer dem ud af vandet. Muslingerne vokser og kan høstes som fødekilde, det vil være bæredygtigt foder til dyrehold og havbrug. At opnå større sigt i vandet sørger for at solens stråler trænger længere ned gennem vandsøjlen, derved kan flere planter etablere sig, som skaber et sundt biologisk miljø i havnen.

 Forestil jer et område i havnen som er fyldt med liv, i form at store mængder tang og muslinger. Det vil gøre at vandet i det område vil være rent og klart. Liv vil have de rette betingelser, fisk vil have steder til at gemme sig, for at sikre yngel, eller for at jage. Fra tidligere forsøg andre steder i landet, har man bevist hvordan et sådant område breder sig og sigtbarheden kan måles til at være forbedret, langt væk fra de steder som er blevet etableret. Fugle vil blive tiltrukket og være med til at sprede næringsstofferne i et stort område.

Kernen i projektet er at etablere et pilotprojekt som kan blive gentaget i andre havne og maritime miljøer, som vil trives på grund af det biologiske rensningsprojekt. Dykkere fra alle hjørner af verden inviteres til at tage del i projektet og til at eksporterer ideen ind i deres eget lokale område.

Dykker på clean up (foto Chilbal film)

Dykkernes opgaver vil være at vedligeholde området, i form af at sørge for at affald bliver fjernet, at anlægget bliver holdt rent og der bliver ”luget ud” så de forskellige arter får de rette betingelser. Det vil være interessant for dykkere fra hele landet, at deltage, ikke kun for at udføre opgaven, men ligeså meget for at opleve livet i de fredede områder. Dykkere er per definition miljø bevidste og derfor vil de som deltager være aktive i at vedligeholde og rapportere hvordan udviklingen forløber.

Vores mål for projektet er at skabe et bedre miljø for alle                            Find ud af her hvordan du kan blive en del af det.

1 etape: Oprensning af området for affald. Fritidsdykkere bevæbnet med fangstnet vil bevæge sig ud i vandet og finkæmme områderne for plast og andre mindre former for affald. Hvis der er større genstande som ikke genere for sikkerheden, vil de få lov til at blive liggende som en form for naturligt rev, hvor livet har mulighed for at etablere sig. Derfor vil der ikke være nogen opgaver som ikke tilfalder under det som går som fritidsdykning. Under de ”Clean-up” dyk, vil der være tydeligt markeret at der er dykkere i vandet, så bådtrafik og andre kan se og være opmærksomme på hvad der foregår under overfladen.

2 etape: Afspærring af området. Dykkerne vil lægge markeringer ud i form af bøjer, for at markere området og sørge for at afgrænsningen er tydeligt markeret. Hver bøje vil være forankret i bunden med en kæde. Mindre bøjer imellem, vil fungere som en line for opdræt af blåmuslinger. Fintmaskede liner vil give optimale betingelser for at blåmuslingerne kan udvikle sig og vokse, samt give mulighed for de larver som allerede befinder sig i vandet, vil have et sikkert sted at sætte sig fast.

Hver musling filtrerer 6-10 liter vand i timen og renser vandet for næringsstoffer, som ellers gør at vandet er uklart. Hvert område vil give ca. 60.000 muslinger mulighed for at trives. Flere ton næringstof vil blive renset ud af vandet hvert år.
Ålegræs (foto Chilbal film)

Tang og Ålegræs bliver plantet på bunden over hele området. Langs med grænserne vil der ligeledes blive etableret særligt sukkertang, som vil have optimale betingelser for af trives, af de naturlige næringstoffer som muslingerne tilføjer til vandet. Det klare vand vil give planterne mulighed for at vokse, idet sollys vil have større mulighed for at nå planterne. Det vil give bundplanterne mulighed for at etablere sig, ligesom det vil gavne de andre planter som bruger sollys til fotosyntese. Fisk vil blive tiltrukket og være med til at vedligeholde området, som en del af den naturlige cyklus. Dykkerne vil nyde de smukke omgivelser og sørge for at anlægget bliver vedligeholdt og genetableret hvis der skulle ske nedbrud eller slitage. Hver rense station vil på den måde fungere ved at det klare vand vil brede sig ud i det omkringliggende område, ligesom tangplanter og muslinger vil brede sig udenfor området. Fisk vil ligeledes finde vej ud af området og tilføre liv til vandet langt væk fra rensestationerne.

I de kommende forårsmåneder vil forbipasserende på det københavnske havne anlæg flere steder kunne opleve dykkere, som er i gang med at undersøge forholdende og udsætte forsøgs anlæg. Københavns kommune og flere andre myndigheder samarbejder med dykkerne om opgaven. Der vil også være mulighed for at private aktører vil kunne støtte og samarbejde, imens dykkerne opfordrer alle om at tage kontakt og deltage i projektet. Det vil også være muligt for andre dykkere og klubber i andre dele af landet, at bruge forsøget og projektet til at skabe lignende projekter i deres lokale områder.

Skriv på mail, eller ring for at få flere oplysninger om projektet. Lars Rasmussen er tovholder og med erfaring fra andre projekter. Han sørger for at alle parter og interesserede bliver informeret løbende.

Se Hjemmesiden www.clean-harbour.com for mere information.

Lars Rasmussen, professionel dykker og projekt koordinator. Info@clean-harbour.com Facebook.com/clean-harbour-copenhagen
Close Menu
×
×

Cart