Projekt

Rensning af vandet i Københavns havn

Vandet strømmer gennem havnen på grund af tidevandet. Det giver optimale betingelser for Blåmuslingerne og for tangplanter. Det er kontrollerede forhold hvor det ikke kræver båd og særligt hensyn til vejret. Badegæster og andre brugere vil få stor gavn af det klare rensede vand, imens fisk og andre maritime organismer vil trives og skabe mere liv og endnu bedre betingelser.

Dykkere gør en stor forskel for naturen

- Alle dykkere kan være med til spændende oplevelser.

- De Bedste forhold: God sigt og spændende dykning
- Fantastisk dykning: Københavns Havn
- Flere dykkersteder: Under sikre forhold

Line Muslinger - Renser vandet

7 - 10 liter vand per musling.

Ved at dyrke Blåmuslingerne fjerner det næringsstof som vandet er forurenet med. Det giver klart vand, hvor tangplanter har let ved at vokse og medvirker til at fjerne næringstoffer fra vandet.

Ålegræs og sukkertang

klart vand og sollys skaber gode betingelser

- Vokser på de fleste bundforhold
- Vandsigten (sigtbarhed): Ned til ti meters dybde
- En oase af liv: Fiskeyngel gemmer sig her

Fisk som lever i havnen

Fiske-yngel

- Havnens vand indeholder mange forskellige livsformer.
- Fiskeyngel kan gemme sig. Rovfisk jager bytte.
- Naturen opretter balance

De fire områder af havnen

Frederikskaj - Sydhavnen

Her er set Makrel og Marsvin

Et stor bassin med vand som strømme til fra forskellige kanaler
God plads og et spændende område

Kanonbådshallen - Holmen

God gennemstrømning - 11 meter dybt.

I centrum af byen omgivet af skøn natur
Gode forhold, masser af liv

Ekvipagemester - Operaen

11 Meter dybt - Masser af vand

Et stort område med masser af potentiale for vækst af muslinger
Spændende dykning

Kalvebodbrygge - Vesterbro

Stor gennemstrømning -

Stor dybde og gode forhold for planter og dyr
God plads for træning og aktiviteter

Close Menu
×
×

Cart